Ahmet Kamil EfendiTekkesi

Ahmet Kamil Efendi Tekkesi

Şiirlerinde “Kâmil” mahlasını kullanan Hocazâde Ahmed Kâmil Efendi, İstanbul Fatih Semti’nde bir tekke kurmuş ve burada irşat vazifesinde bulunmuş 19. yy. Nakşibendî şeyhlerindendir. Bütün diğer mutasavvıf şairler gibi, o da tasavvufi düşüncelerini yaymak ve bunları etkili bir biçimde anlatabilmek için şiiri bir vasıta olarak görmüş ve kullanmıştır. Bu sebeple, ilahi aşk, tasavvuf, bir tarikata, dolayısıyla kâmil bir mürşide bağlanmanın önemi, dünyanın geçici olduğu, günahlardan tövbe etmenin lüzumu, şairin manzumelerinin mihverini oluşturur.
Ahmet Kamil Efendi Tekkesi ahşap karkaslı olup giriş cephesinde mermer portali bulunmaktadır. Dış duvar kaplaması ahşap olup iç kısımlarda bağdadi üzeri sıvalıdır. Tevhidhane binası ahşap karkaslı olup tekkenin ileri gelenlerinin mezarları da bu kısımda bulunmaktadır. Tevhidhane duvar ve tavanlarında kalemişi teyzinat yer almaktadır. İki bina arasında küçük bir avlusu mevcuttur.

Biz Ne Yaptık?

Mevcut durumu ile ahşap karkas yapı taşıyıcı özelliğini kaybettiğinden eski eserin stabilitesi bozulmuş, yıkılma tehlikesi arz ettiğinden yapı boşaltılmış ve kullanım dışı bırakılmış, metruk bir binaydı.
Öncelikle eser çevresi sac levhalar ile çevrilmiş, üzerine OSB ve yapının görselliğini gösteren baskılı vinil branda ile kaplanarak eser koruma altına alındı. İç mekanda sıva raspası, dış cephede de ahşap kaplamalar söküldü, eserin asıl taşıyıcı sistemi olan ahşap karkas iskelet sisteminin deformasyona uğradığı, kendi yükünü taşıyamaz hale geldiği anlaşıldığından eser stabilitesinin korunması amacıyla yapı askıya alındı.
Duvar içerisinde kalan ve kısmen yanmış kısmen de taşıma özelliğini kaybetmiş ahşap karkasların ekseri kısmı yenilendi, iç mekan duvarlarda; taş yünü dolgulu bağdadi çıta ile rabits teli monteleri yapılarak üzeri kıtıklı, hidrlik kireç katkılı horasan malzeme ile sıvası ile üzerine Bologna alçısı yapıldı. Tavan kaplamalarında bulunan ahşap çıtalı süslemeler ve tezyini işlemeli müzeyyen tavan göbekleri askıya alınıp, labaratuvar ortamında zımparalanıp boya, kirve pastan arındırıldıktan sonra macunlama yapılarak, nefes alabilen cila ve boyalar kullanılmak suretiyle koruma altına alındı.

Duvarlarda bulunan kalemişi desenleri panolar şeklinde numaralandırıldı, palaroid B57 kullanılarak sağlamlaştırıldı laboratuvar ortamı altında temizlik bakım sonrasında panoların güçlendirilmesi ve boşlukların doldurulması için prmal AL 30 malzeme enjekte edildi, bütünleme işlemleri sonrasında, bağdadi çıtaları ile birlikte yerlerine montajı yapıldı. Cephede şeffaf, nefes alabilen emprenyelenmiş sert ahşap malzeme ile cephe kaplandı. Kapı, pencere doğramaları, pervazları monte edildi. Zemin katta bulunan mermer çeşmede temizlik ve eksik parçaların tamamlanması, bağlantı tesisatları yapıldı. Zemin döşemeleri ve basamak kaplamalarında masif ahşap malzeme kullanıldı. Korkuluklarda profilli ve dişli meşe kerestesi kullanıldı. 13.08.2017 tarihi itibarıyla restorasyon tamamlandı.

Resim Galerisi

Resimler
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller